BKR

Bureau Krediet Registratie

Het BKR, Bureau Krediet Registratie, houdt dossiers bij van mensen die gebruik maken van een vorm van krediet. U wordt bij een aanvraag dan ook altijd getoetst bij het BKR.
Het BKR informeert kredietverstrekkers over kredieten die consumenten hebben afgesloten zodat een goede afweging gemaakt kan worden over verstrekken van een krediet.
BKR helpt zo voorkomen dat consumenten continu krediet aanvragen zonder aan de betalingsverplichten te kunnen voldoen. Deze informatie wordt vastgelegd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI).
Deze informatie uit CKI helpt kredietverstrekkers bij hun afweging of het verantwoord is een krediet te verstrekken, voor zowel de consument als de kredietverstrekker. Het BKR helpt zo voorkomen dat consumenten meer lenen dan ze kunnen aflossen en aan de andere kant draagt dit bij aan het beperken van de financiële risico’s voor kredietverstrekkers. De uiteindelijke beslissing van toekenning van een krediet ligt bij de kredietverstrekker. Op basis van de informatie van BKR en uw persoonlijke gegevens zoals inkomen, vaste lasten en thuissituatie neemt de kredietverstrekker een beslissing over wel of niet toekennen van een aanvraag voor een lening.